Váš problém


Váš problém

Váš problém :: DERMATREND - Laserová a estetická dermatológiaKŕčové žily

Kŕčové žily

predstavujú komplexnú, medicínsky multidisciplinárnu problematiku, ktorá môže siahať od esteticky rušivej roviny typu metličiek až po rozsiahle nálezy povrazovitých, vinutých, zhlukujúcich ložísk kmeňových varixov s rizikom neskorých a závažných komplikácií. Jednoznačne platí, čím menší nález, tým je odstránenie jednoduchšie. Včasné riešenie rozvíjajúceho sa nálezu výrazne redukuje i možné následné riziká.

Odborné vyšetrenia a interdisciplinárne konzultácie ( internista-angiológ, cievny chirurg, dermatovenerológ, lekár oddelenia funkčných vyšetrení), odporučenie vhodnej životosprávy, komplexný prístup k prevencii a liečbe sú potrebné pre dosiahnutie želateľných výsledkov.

Kompresívna liečba, lokálna a celková terapia, chemická sklerotizácia, laserová liečba externá (transdermálna), či vnútrožilová (intravenózna) i operačné riešenia sú škálou umožňujúcou výsostne individuálny prístup.TOP