Váš problém


Váš problém

Váš problém :: DERMATREND - Laserová a estetická dermatológia

Príprava na zákrok

Príprava na zákrok:

30 minút

Dĺžka zákroku:

Dĺžka zákroku:

10-30 minút


Opakovanie zákroku:

Opakovanie zákroku:

0 - 2krát

Viditeľný výsledok po dobe:

Viditeľný výsledok po dobe:

2-4mesiace


Tunelová onychoplastika

Modernou metódou na liečbu zarastajúcich nechtov je tzv. tunelová onychoplastika.
 • Hlavnou výhodou tejto liečebnej techniky je, že sa nechtová platnička nestrháva.
 • Tým je počas celej doby liečby zachovaná šírka nechtového lôžka a to významne znižuje riziko recidív.
 • Nevzniká predpoklad na poškodenie zárodočnej vrstvy a tým následnej trvalej deformácii nechtu ako je tomu po opakovaných strhávaniach nechtovej platničky.
 • Za nevýhodu môže byť považovaná dĺžka liečby, avšak nie z dlhodobého hľadiska a prínosu benefitov tunelovej onychoplastiky.

Príprava pred procedúrou

Príprava na zákrok vychádza z rozsahu postihnutia zarastaním nechtu a pridružených prejavov.
Za prítomnosti potvrdenej bakteriálnej infekcie sa niekoľko dní vopred nasadí cielená antibiotická liečba.
Podľa veku, prahu citlivosti pacienta sa pred zákrokom podajú analgetiká.


Komu je procedúra určená

 • U osôb od 18-rokov vek, podľa celkového zdravotného stavu
 • U detí a mladistvých je pred zákrokom nutné poučenie pacienta aj zákonného zástupcu a na základe vyhodnotenia celkového zdravotného stavu ako aj povahovo-vôľových vlastností sa po písomnom súhlase zákonného zástupcu a súhlasu neplnoletého pacienta je zákrok realizovaný.


Ako prebieha procedúra

Tunelová onychoplastika je šetrný chirurgický zákrok pri unguis incarnatus.
Za sterilných podmienok sa postihnutý palec a okolie zarastajúceho nechta  znecitlivie lokálnou anestézou.
Nechtová platnička sa ponecháva in situ, teda na mieste a naopak upravujú sa nechtové valy.  Ochrannou dlažkou sa obalí okraj nechtovej platničky tak, aby sa zabránilo dráždeniu okolia.
Takto ošetrený terén je udržiavaný až do doby úplného vyrastenia zdravej nechtovej platničky a vyhojenia okolia, čo môže trvať 2-4 mesiace podľa východzieho nálezu.
Pri tomto postupe v liečbe je neodmysliteľný podiel pacienta na domácej precíznej starostlivosti podľa usmernení lekárom.
Táto metóda je síce pomalšia a zdĺhavejšia, ale má 80-90% úspešnosť bez recidív. Už po pár týždňoch nie sú žiadne obmedzenia aj čo sa týka napr. športovania.  


Komu nie je procedúra určená

 • pacientom u ktorých je vysoký predpoklad nespolupráce počas zákroku, najčastejšie mladšie deti, zriedkavejšie staršie deti, dospievajúci, či dospelí trpiaci neuropsychickými poruchami
 • kontraindikáciou môžu byť pokročilé komplikácie u ľudí trpiacich cukrovkou
 • užívanie liekov na riedenie krvi
 • pacientom trpiacim ťažkými ischémiami akrálnych častí
 • pacientom alergickým na lokálne anestetikum - tu je možnosť výberu lokálneho anestetika inej skupiny


Aké môžu byť očakávania

Pri dodržaní odporúčaní v domácej starostlivosti je liečba ukončená v priebehu niekoľkých mesiacov .
Len pri závažných stavoch sa vyžaduje opakovanie zákroku.
Úspešnosť je v rozmedzí 80-90%,  bez deformovaného rastu nechtovej platničky, ak tomu tak nebolo už pred  zákrokom. Za najväčší benefit je považovaný fakt, že spravidla je ďalší priebeh bez následných recidí.
TOP