Váš problém


Váš problém

Váš problém :: DERMATREND - Laserová a estetická dermatológia

Príprava na zákrok

Príprava na zákrok:

0 minút

Dĺžka zákroku:

Dĺžka zákroku:

10-30 minút


Opakovanie zákroku:

Opakovanie zákroku:

1 mesiac

Viditeľný výsledok po dobe:

Viditeľný výsledok po dobe:

ihneď / 1 mesiac


Laserová liečba kondylómov

Kondylómy (condylomata accuminata), nazývané aj genitálne bradavice sú nezhubné kožné prejavy vyvolané ľudskými papiloma vírusmi (HPV- Human Papiloma Virus) a vyskytujúce sa v intímnej oblasti u mužov aj žien. 
Patria medzi sexuálne, pohlavne prenosné ochorenia.

 • dôležitá je partnerská anamnéza a samozrejme aj následná spoločná súbežná liečba pri pozitivite
 • test na zviditeľnenie aj drobných prejavov je štandardom
 • vyšetrenie binokulárnou lupou je nápomocné počas diagnostiky, ale aj počas samotnej laserovej liečby
Liečba musí byť komplexná. 
Z prístrojových ošetrení je možné využiť :
 • elektrokauterizácia
 • Plexr, plazmová liečba pri malom rozsahu nálezu
 • laserová liečba Dye laserom
 • laserová liečba CO2 frakčným laserom

Príprava pred procedúrou

 • test na kondylómy
 • vyšetrenie bi lupou
 • lokálna anestéza, injekčná, infiltratívna


Komu je procedúra určená

 • ženám aj v období 2. a 3. trimestru gravidity
 • mužom
 • pri pozitívnych nálezoch na koži a prechodných slizniciach


Ako prebieha procedúra

 • po lokálnej anestézii v úvode
 • nasadenie ochranných prostriedkov ( ochranné laserové okuliare)
 • aplikácia laserovej terapie
 • jej dĺžka priamo závisí od rozsahu nálezu a použitého typu laseru
 • pri rozsiahlych nálezoch sa ošetrenia rozdelia do viacerých sedení
 • po ošetrení sú miesta začervenalé , alebo s prítomnými chrastičkami
 • po zákroku sa neodporúča pohlavný styk, ani návštevy plavární, termálnych vôd, sáun
 • počas celej doby liečby sa neodporúča nechránený styk
 • odporúčame kontinuálne sledovanie až do úplného vyliečenia, inak je zvýšené riziko recidív
 • reinfikovanie je záležitosť sociálneho správania jedinca


Komu nie je procedúra určená

 • ženám v prvom trimestri gravidity
 • pri súčasnom morbídnom imunodeficite je liečba málo účinná až neúčinná


Aké môžu byť očakávania

 • po laserových ošetreniach sú viditeľné výsledky redukcie po každom ošetrení
 • lokalita, ktorá je zasiahnutá však vykazuje novotvorbu kondylómov postupným zviditeľňovaním
 • preto je dôležitá systematickosť a pravidelnosť kontrol a dôslednosť zo strany pacienta
 • u imunodeficitných pacientov je potrebná medziodborová spolupráca lekárov a pacienta
 • pri imunokompetentných pacientoch, kooperujúcich je možné dosiahnuť 100% sanáciu aj v priebehu pár ošetrení.
TOP