Váš problém


Váš problém

Váš problém :: DERMATREND - Laserová a estetická dermatológiaZarastajúce nechty

Príčin vedúcich ku  vzniku zarastajúcich nechtov je viacero. Najčastejšou prvotnou príčinou je nesprávne, hlboké zastrihávanie nechtovej platničky v jej okrajových častiach smerom k nechtovým valom. Taktiež nosenie tesnej obuvi, alebo veľká záťaž nôh vedúca častejšie k opuchom a tým k útlaku prstov v obuvi, čo môže navodiť stav zarastania nechtovej platničky. Táto dráždi okolie nechta a vyvoláva zápalovú reakciu sprevádzanú bolesťou, lokálnym opuchom, začervenaním a v ťažších prípadoch až  tvorbou granulácií, čo spolu vytvára živnú pôdu pre množenie baktérií a hubovú či kvasinkovú infekciu.

     

Prevencia

  • správna manikúra a pedikúra
  • používanie ochranných prostriedkov pri práci s detergentmi, chemikáliami, či v sťaženom prostredí
  • nosenie vhodnej obuvi
  • zdravá a pestrá výživa


Liečba zarastajúcich nechtov

Liečba musí byť komplexná. Eliminácia  príčinných faktorov, priťažujúceho infekčného agens je nevyhnutnou podmienkou na úspešnú liečbu. Zásadnou podmienkou je aj spolupráca a spoluúčať pacienta pri liečebných odporúčaniach, nakoľko procesy nápravy na nechtoch sú časovo zdĺhavé, náročné na vytrvalosť a trpezlivosť. Väčšina dlhotrvajúcich, pokročilejších nálezov sa nevyhne chirurgickému spôsobu liečby.

 Chirurgické ošetrenie môže byť realizované viacerými technikami. 
  • Najradikálnejšou je úplné strhnutie nechtovej platničky (totálna ablácia) čo prináša okamžitú úľavu, ale problém zarastania sa môže zopakovať pri vyrastaní nového nechtu, prst je zvýšene citlivý bez ochrany nechtom a platnička sa môže deformovať a to aj natrvalo. 
  • Čiastočné strhnutie nechtovej platničky (parciálna ablácia) je menej razantná metóda, ale riziko opätovného zarastania dorastajúcej časti nechtu pretrváva.
 Modernou metódou na liečbu zarastajúcich nechtov je tzv. tunelová onychoplastika, pri ktorej sa nechtová platnička nestrháva. Ponecháva sa in situ a naopak upravujú sa nechtové valy a ochrannou dlažkou sa obalí okraj nechtovej platničky tak, aby sa zabránilo dráždeniu okolia. Takto ošetrený terén je udržiavaný až do doby úplného vyrastenia zdravej nechtovej platničky a vyhojenia okolia, čo môže trvať 2-4 mesiace podľa východzieho nálezu. Táto metóda je síce pomalšia a zdĺhavejšia, ale má 80-90% úspešnosť bez recidív. Už po pár týždňoch nie sú žiadne obmedzenia aj čo sa týka napr. športovania. 

 Nechirurgické ošetrenia
  • Tampónovanie
  • Tejpovanie
  • Šponovanie nechtov

 


Linky na liečebné procedúry

Parciálna ablácia
Šponovanie nechtov
Tampónovanie
Tejpovanie
Tunelová onychoplastika
TOP