Váš problém


Váš problém

Váš problém :: DERMATREND - Laserová a estetická dermatológiaTetovanie

Tetováž

všeobecne znamená trvalé zafarbenie hlbších vrstiev kože želaným ale i neželaným spôsobom. 

Tetováž je známa ako druh estetického skrášľovania kože. Môže byť prevedená profesionálne či amatérsky. Dlhodobo prevládali jednofarebné tetováže, no s rozmachom tetovacích štúdií pribúdajú viacfarebné tetováže.

Nechcený spôsob vzniku je poúrazová tetováž, pri ktorých došlo k zaneseniu farebných nečistôt do rán, kde v priebehu hojenia tieto zotrvajú a následne presvitajú ako farebne rušivé tónovanie  kože či jazvy.

Ako sa tetováže zbaviť

Proces nadobudnutia tetovania  je neporovnateľne kratší a rýchlejší ako proces jeho odstránenia.
Najradikálnejšou a najstaršou metódou odstránenia tetovania je jej chirurgické odstránenie s následkom trvalej jazvy, alebo diamantové vybrúsenie, ktoré nesie taktiež vysokú pravdepodobnosť vyhojenia jazvou.
S príchodom nových technológií sa otvárajú nové liečebné možnosti likvidácie už neželanej ozdoby pri výrazne nižších rizikách. Najväčší zlom priniesla laserová technológia, v zásade fungujúca v dvoch princípoch. Niektoré typy laserov pigment "rozbíjajú" a takto zmenený je telo schopné ho samo odplaviť. Iné typy laserov odparujú kožu po jednotlivých vrstvách.

Na liečbu tetováže používame moderné postupy s využitím viacerých typov laserov , čo umožňuje riešiť aj viacfarebné motívy. Vo vybraných prípadoch je potrebná aj mikrochirurgia kože.

Linky na liečebné procedúry

Laserové odstraňovanie tetovania
TOP