Váš problém


Váš problém

Váš problém :: DERMATREND - Laserová a estetická dermatológiaSyringómy

Syringómy sú benígne kožné nádory, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v oblasti očných viečok. Menej často sa môžu vyskytnúť v oblasti genitálií. V oblasti hrudníka, krku a brucha sa môžu vyskytnúť eruptívne formy syringómov.
Sú to nezhubné nádorčeky potných ( ekrinných) žliaz, spravidla sú farby kože, alebo bledšie, plocho prominujúce a dosahujú veľkosť 1-3mm. Často sú asymptomatické, zriedkavo svrbia pri potení.

  • Zo zdravotného hľadiska liečbu nevyžadujú.
  • K liečbe sa pristupuje pri esteticky rušivých nálezoch.

Liečebné možnosti

Cieľom liečby je skôr znížiť viditeľnosť nádoru ako ho úplne odstrániť. Tým sa znižuje riziko zjazvenia. Aby sa to dosiahlo, horná časť syringómu sa ošetrí a zníži sa jeho veľkosť. Ak sa úplná ablácia alebo odstránenie tkaniva vykoná príliš hlboko, môže dôjsť k zjazveniu. 
Zavedené frakčné ablatívne lasery umožňujú liečbu hlbšej zložky syringómu s oveľa zníženým rizikom zjazvenia.

Liečebné možnosti:
  • Kryoterapia - na očných viečkach veľmi obmedzená možnosť použitia s neistým výsledkom
  • Elektrokauterizácia -deštrukcia elektrickou koncovkou, môže byť využiteľná u drobných prejavov, nevýhoda je šírenie tepelného poškodenia do okolia
  • Excízia ako chirurgický spôsob liečby pri klasickej hlbokej excízii má za následok trvalú jazvu. Pri početných prejavoch sa javí ako neadekvátna terapia.
  • Tzv. Shave excízia, alebo aj nožnicová excízia, odstraňujúca hornú vrstvu syringómu môže byť alternatívou, problémom môže byť zastavenie krvácania.
  • Laserová ablačná liečba ( CO2 lasery, alebo aj Erbiové) poskytuje veľmi sofistikovane kontrolovateľný rozsah potrebného zákroku na dosiahnutie maximálneho estetického výsledku bez následného jazvenia, bez krvácania. Hojenie prebieha veľmi rýchlo 5-9 dní.
  • Plexr plazmová liečba, je pomerne silnou konkureciou laserovému ablačnému zákroku. Plazmový lúč veľmi cielene deštruuje ošetrované tkanivo, bez tepelného poškodenia okolia, bez krvácania, čo veľmi urýchľuje hojenie.
Naďalej však ostáva potenciál recidivovania syringómov. To ale môže trvať aj roky, takže zlepšenie vzhľadu očného okolia stále za to stojí.
TOP