Váš problém


Váš problém

Váš problém :: DERMATREND - Laserová a estetická dermatológiaNaevus flameus / Oheň

Naevus flameus, ľudovo nazývaný Oheň a v odbornej literatúre označovaný skratnou PWS ( port- wine stain birthmarck / znamienko farby portského vína), patrí medzi vrodené cievne malformácie.
Názov vrodené znamienko je plne oprávnený, pretože je viditeľné už pri narodení dieťaťa. Vyskytuje sa rovnako často u chlapcov ako aj u dievčat a takmer v polovici prípadov je prítomný na tvári. Jeho ďalšou špecifickou charakteristikou je, že v priebehu života nemizne.
Stagnačné obdobie môže trvať roky a jeho rozmery spravidla kopírujú fyzický rast danej anatomickej oblasti tela.
Pomalé progredujúce štádium môže začať v detstve alebo až v dospelosti. Klinickými prejavmi progresie sú zmeny farby, hrúbky, zmeny povrchu útvaru. Dochádza k tomu v dôsledku množenia kapilárnych cievok.
Rôznorodosť obrazov naevus flameus je veľmi veľká, od malých okrskov postihnutej kože až po veľkoplošné prejavy postihujúce aj celé končatiny a časti trupu a podobne.

Naevus flameus môže byť súčasťou syndrómov spájajúcich viaceré postihnutia ako sú napríklad:
Sturge Weberov syndróm
Klippel Trenaunayov syndróm


TOP