Váš problém


Váš problém

Váš problém :: DERMATREND - Laserová a estetická dermatológiaKožné novotvary

Kožné novotvary, nádory sú útvary, ktoré spravbidla vzniknú na koži náhle. Ich charakteristika môže byť nezhubná, s pomalým rastom a bez rizík  šírenia na iné orgány, alebo zhubná spravidla s rýchlou progresiou a potenciálom metastazovania do lymfatických uzlín, alebo aj iných orgánov tela.

  • kožné nádory (bazalióm, akantóm, cornu cutaneum,.. )
  • zhubné útvary (malígny melanóm, spinalióm, lymfómy,..)
Prvotná klinická diagnostika prináleží kožnému lekárovi, ktorý odporučí potrebnosť ako aj naliehavosť liečebného zákroku a prípadne navrhne doplňujúce vyšetrenia, či konzultácie.
Dermatoskopia je zlatým štandardom v diagnostike.

Rýchlou diagnostikou a včasným odstránením celého neželaného útvaru sa zbavujete mnohých rizík do budúcna. Nemenej významnou je histologická diagnostika vykonávaná našim partnerským pracoviskom, ktorá stanovuje mikroskopickú diagnostiku ako aj to, či bol útvar odstránený celý.

TOP