Váš problém


Váš problém

Váš problém :: DERMATREND - Laserová a estetická dermatológiaHemangióm

Hemangióm je všeobecné označenie pre benígny cievny nádor.

* Vrodený hemangióm patrí medzi vrodené cievne anomálie.
Jeho výskyt  až u 70% prípadov pri narodení nie je vidteľný, alebo je prítomná len diskrétna ružová plocha.  K jeho zviditeľňovaniu dochádza a najprudší rast prebieha v prvých troch mesiacoch života. Svoje maximum rastu dosahujú spravidla  vo veku šiestich až  dvanástich mesiacov.
Stagnačné obdobie vývoja môže trvať mesiace, ale aj roky.
Pomalé involučné obdobie sa môže prejavovať v prvých piatich až siedmych rokoch života. Určité zmeny môžu byť očakávané až v období puberty.
Podľa lokalizácie sa najčastejšie objavuje  na hlave a krku. Takmer u pätiny prípadov sa môžu vyskytovať viacpočetné hemangiómy. Potrebné je komplexné vyšetrenie so zameraním na potvrdenie, alebo vylúčenie výskytu hemangiómov na vnútroných orgánoch, z ktorých  nezriedka bývajú hemangiómy v pečeni, ale môžu byť aj v mozgu.
Prvoradou je včasná diagnostika a spolupráca odborníkov ako onkohematológ, dermatovenerológ-laseroterapeut, v indikovaných prípadoch chirurg, či ďalší špecialisti.
Včasnou diagnostikou a dostatočne skorou liečbou je možné významne ovplyvniť rast hemangiómu v zmysle spomalenia, či zastavenia rastu až jeho regresie. Aj tu platí, že kombinácia vhodných liečebných metód prináša kumulatívne rýchlejšiu a lepšiu terapeutickú odpoveď za súčasnej redukcie možných vedľajších efektov.

* Získaný hemangióm
Sem zaraďujeme cievne nádorčeky, ktoré vznikajú v priebehu života, či už v detstve, alebo dospelosti.
Drobné uzlovité prejavy od 1mm do niekoľko mm
Angioma nodosum
Haemangioma senile
Angiokeratóm - špecifický prejav s častejším výskytom v intímnej oblasti
Granuloma pyogenicum - typický rýchlym rastom, sklonom ku krvácaniu aj na malý podnetTOP