Služby


Služby

Služby :: DERMATREND - Laserová a estetická dermatológia

Príprava na zákrok

Príprava na zákrok:

0 minút

Dĺžka zákroku:

Dĺžka zákroku:

10-30 minút


Opakovanie zákroku:

Opakovanie zákroku:

podľa potreby

Viditeľný výsledok po dobe:

Viditeľný výsledok po dobe:

ihneď


Parciálna ablácia nechta

Zarastajúce nechty a ich komplikácie sa v minulosti riešili najmä radikálnymi chirugickými zákrokmi.


Chirurgické ošetrenie môže byť realizované viacerými technikami. 
  • Najradikálnejšou je úplné strhnutie nechtovej platničky (totálna ablácia) čo prináša okamžitú úľavu, ale problém zarastania sa môže zopakovať pri vyrastaní nového nechtu, prst je zvýšene citlivý bez ochrany nechtom a platnička sa môže deformovať a to aj natrvalo. 
  • Čiastočné strhnutie nechtovej platničky (parciálna ablácia) je menej razantná metóda, ale riziko opätovného zarastania dorastajúcej časti nechtu pretrváva.TOP