Služby


Služby

Služby :: DERMATREND - Laserová a estetická dermatológia

Príprava na zákrok

Príprava na zákrok:

0-5 minút

Dĺžka zákroku:

Dĺžka zákroku:

10-30 minút


Opakovanie zákroku:

Opakovanie zákroku:

0

Viditeľný výsledok po dobe:

Viditeľný výsledok po dobe:

ihneď


Chirurgické odstránenie znamienok

Chirugický spôsob odstránenia kožného útvaru je  nedeliteľnou súčasťou cesty vedúcej k následnej špecifikácii histologickej, imunohistochemickej  mikroskopickej diagnostiky v kooperujúcom zmluvnom histopatologickom pracovisku.

Indikácie na chirurgickú excíziu:
 • pigmentované aj nepigmentované znamienka
 • kožné prekancerózy, aktinické keratózy
 • bazaliomy
 • nezhubné kožné útvary , histiocytómy
 • vybrané bradavicové útvary
 • vybrané papilomatózne útvary
 • lipómy
 • cysty

Príprava pred procedúrou

 • v prípade užívania antikoagulačných liekov ich vysadenie v odporúčanom intervale pred zákrokom
 • oholenie okolia útvaru ak je to potrebné / vhodné deň vopred
 • vo vlasoch ostrihanie do 1 cm okolo útvaru
 • bezprostredná príprava  - aplikácia lokálneho anestetika


Ako prebieha procedúra

 • za sterilných podmienok
 • v lokálnej anestéze
 • samotný chirurgický zákrok je po anestéze nebolestivý
 • vzniknutá rana sa uzavrie vhodným šicím materiálom s prihliadaním na konečný estetický výsledok
 • vo vybraných prípadoch sa používajú vstrebateľné šicie materiály, bez potreby ich vyberania
 • aplikácia sterilného krytia je záverečným úkonom
 • výkon trvá 10-30minút
 • výber stehov je spravidla po 7-14 dňoch v závislosti od lokality


Aké môžu byť očakávania

 • po zákroku je možné  danú oblasť vnímať, ale nemá spravidla charakter bolesti a nevyžaduje analgetiká
 • odporúča sa telesné šetrenie najmä počas prvých 24 - 48 hodín
 • počas celej doby do vybratia stehov je nevhodné kúpanie, saunovanie, návšteva solárií
 • bežná hygiena podľa odporúčaných postupov zdravotníckym personálom
 • stehy sa odstrasňujú po 7-14 dňoch, výnimočne aj viac dní
 • v prípade použitia vstrebateľných stehov sa tieto neodstraňujú
 • pri odstraňovaní stehov je možné pociťovať ťah
 • ošetrovanie čerstvých jazvičiek podľa odporúčaní lekára
 • v prípade histologických vyšetrení je výsledok k dispozícii do 14 dní
TOP