Služby


Služby

Služby :: DERMATREND - Laserová a estetická dermatológia

Príprava na zákrok

Príprava na zákrok:

0-5 minút

Dĺžka zákroku:

Dĺžka zákroku:

30 minút


Opakovanie zákroku:

Opakovanie zákroku:

2x týždenne

Viditeľný výsledok po dobe:

Viditeľný výsledok po dobe:

1 mesiac


EMSELLA® - inkontinenčná stolička

Povedzte NIE inkontinencii.
Posaďte sa a začite prelomovú liečbu inkontinencie.

Komu je liečba určená

EMSELLA je skvelou voľbou pre ženy akéhokoľvek veku, ktoré hľadajú riešenie problému úniku moču a chcú zlepšiť kvalitu svojho života.
Svaly panvového dna neposkytujú dostatočnú podporu orgánov, tým negatívne ovplyvňujú kontrolu močového mechúra.
U žien to môžu spôsobiť viaceré faktory ako operácie v oblasti malej panvy, pôrody, starnutie aj menopauza.

EMSELLA je skvelou voľbou pre mužov akéhokoľvek veku, ktorí hľadajú riešenie problému úniku moču a chcú zlepšiť kvalitu svojho života.
Svaly panvového dna neposkytujú dostatočnú podporu orgánov, tým negatívne ovplyvňujú kontrolu močového mechúra.
U mužov to môžu spôsobiť viaceré faktory ako operácie v oblasti malej panvy, starnutie, mužská menopauza.


Ako prebieha procedúra

Procedúra prebieha v bežnom pohodlnom oblečení.
Je úplne neinvazívna. V priebehu ošetrenia budete pociťovať jemné brnenie a kontrakcie svalov panvového dna.
Intenzita liečby je prísne  individuálna.
Bez nutnej rekonvalescencie. Môžete sa ihneď vrátiť k bežným denným činnostiam. 

Štandardne je odporúčané 6 opakovaní, pri výraznejších príznakoch až 10 sedení.
Intervaly sú  vo frekvencii  1-2x týždenne.
Udržiavacia liečba 1-2x mesačne.


Komu nie je procedúra určená

  • osoby po výmene bedrových kĺbov
  • osoby s kovovými implatátmi v oblasti širšieho okolia panvy
  • osoby s infekciou močových ciest


Aké môžu byť očakávania

  • zlepšenie môže byť pociťované už po prvých sedeniach
  • efekt liečby má kumulatívny efekt
  • znižuje riziko mimovoľného úniku moču
  • prispieva k zníženiu počtu dennej spotreby inkontinenčných pomôcok
  • ako rehabilitačná metóda môže v závislosti od východzieho nálezu vyžadovať opakovania vo forme následnej kúry s dlhším časovým odstupom, alebo sa pokračuje tzv. udržiavacou liečbou občasnou aplikáciou v dlhších ale pravidelných intervaloch napr. 1x mesačne


Fotogaléria

TOP