Služby


Služby

Služby :: DERMATREND - Laserová a estetická dermatológia

Príprava na zákrok

Príprava na zákrok:

0 minút

Dĺžka zákroku:

Dĺžka zákroku:

15-30 minút


Opakovanie zákroku:

Opakovanie zákroku:

3 týždne

Viditeľný výsledok po dobe:

Viditeľný výsledok po dobe:

1 mesiac


Chemická sklerotizácia

Chemická sklerotizácia je ambulantná metóda na redukciu a odstránenie kŕčových žíl prevažne stredného rozsahu. Bohatá škála koncentrácií liečebnej látky umožňuje týmto spôsobom ovplyvniť aj jemnejšie tzv. metličkovité žilky, ale i väčšie žily v istom rozsahu.

Pre indikáciu liečebnej metódy chemickou sklerotizáciou je určujúci celkový stav žilového systému dolných končatín. Ten sa zisťuje:
 • anamnesticky
 • ambulantným vyšetrením
 • pri závažnejších prejavoch špecializovaným cievnym vyšetrením
 • prístrojovým UZ (ultrazvukových) vyšetrením dolných končatín


Príprava pred procedúrou

 • samotný zákrok si nevyžaduje špeciálnu prípravu
 • treba zdôrazniť nevyhnutnosť dôsledného predzákrokového vyšetrenia cievneho systému DK


Komu je procedúra určená

 • ženám aj mužom
 • pri náleze metličkových varixov dostatočne širokých na injekčnú aplikáciu
 • pri náleze tzv. retikulárnych varixov
 • pri náleze krátkeho, prominujúceho úseku kmeňového varixu pri plnej funkčnosti hlbokého žilového systému a funkčnosti spojok medzi povrchovým a hlbokým žilovým systémom


Ako prebieha procedúra

 • Ide o injekčnú metódu, pri ktorej sa látka vpravuje priamo do žily, tá následne kolabuje a stane sa nefunkčnou, čo vedie k zlepšeniu nálezu z hľadiska zdravotného aj estetického.
 • Súčasťou liečebného postupu je bandážovanie elastickými obväzmi, alebo nosenie kompresívnych pančúch po dobu 3 týždňov.
 • Pacient je naďalej práceschopný. 
 • Vhodné je vyhnúť sa nadmernej záťaži dolných končatín. 


Komu nie je procedúra určená

 • pri rozsiahlych nálezoch najmä kmeňových varixov
 • po prekonaných zápaloch hlbokého žilového systému, po trombózach
 • pri nefunkčnosti spojok
 • pri alergii na zložky sklerotizačnej látky


Aké môžu byť očakávania

 • Po zákroku môžu sa vyskytnúť modrinky.
 • Pri dodržaní liečebného režimu je účinnosť tejto liečby 60-80% redukcie nálezu
 • Opakovateľnosť tejto metódy umožňuje aj rozsiahlejšie nálezy dotiahnuť liečebne čo najďalej, k čo najlepšiemu výsledku.


Liečebné možnosti

Podľa nálezu kombinujeme liečbu aj transkutánnymi ošetreniami vhodným laserom:

 • laserová sklerotizácia Dye laserom na metličky
 • laserová sklerotizácia alexanditovým laserom na metličky

Na chirurgických pracoviskách terapeutické možnosti:
 • operácia varixov
 • laserová vnútrožilová sklerotizácia EVLA
 • katétrová liečba rádiofrekvenciou RFA
 • katétrová liečba miktovlnami MW
TOP