Služby


Služby

Služby :: DERMATREND - Laserová a estetická dermatológia

Príprava na zákrok

Príprava na zákrok:

0 minút

Dĺžka zákroku:

Dĺžka zákroku:

10-30 minút


Opakovanie zákroku:

Opakovanie zákroku:

podľa potreby

Viditeľný výsledok po dobe:

Viditeľný výsledok po dobe:

1deň - 5 týždňov


Diagnostické odbery

Na základe veľmi dobrej spolupráce s viacerými laboratóriami realizujeme 
  • odbery krvi,
  • stery na bakteriologické 
  • odbery mykologické vyšetrenia z kože, slizníc, vlasov, nechtov
  • zabezpečujeme vyšetrenia moču,stolice
  • realizujeme aj odbery vzoriek kože, 
  • odstraňovanie znamienok aj iných kožných útvarov na histologickú či imunohistologickú diagnostiku.

Ako prebiehajú odbery

Odbery sa prevádzajú v dohodnutom termíne za vopred určených podmienok.
TOP